Rucavas jauktā kora dziedātājas , 1910,
Rucavas pagasts
Mēdzūlas dziedāšanas biedrības koris, [192-?],
Liezēres pagasts
Skujenes Izglītības biedrības koris, 1931-08-02,
Skujenes pagasts
Strenču jauktais koris un ansamblis, [196-?],
Strenču pilsēta
Strenču jauktais koris, [196-?],
Strenču pilsēta
Ārciema koris, 1926,
Pāles pagasts
Kandavas novada pirmie dziesmu svētki, 1934-07-08,
Kandavas pilsēta
Ēveles koris, [1930],
Ēveles pagasts
Ēveles koris, 1926-02-20,
Rīga
Koris Leišu mājās pēc dievkalpojuma, [192-],
Dundagas novads
Platones ciema jauktais koris, [197-],
Platones pagasts
Madona. Dziesmu svētku koris , [194-],
Madonas pilsēta