Artura un Emilijas kāzas, 1924-06-10,
Alojas pilsēta
Emma ar vīru, [19--],
Balvu pilsēta