Milda no Druliņmuižas, 1924-02-16,
Limbažu pilsēta
Māte ar bērniem, [19--],
Limbažu pilsēta
Ģimene pie svētku galda, [19--],
Madonas pilsēta