Berta Terinks dz. Grass, [19--],
Daugavpils
Rīga. Pie ielu fotogrāfa, 1929-1930,
Rīga
Rīga. Pie ielu fotogrāfa, 1929-1930,
Rīga
Kaucmindes mājturības skolas audzēknes, [193-],
Rundāles pagasts
Rob. Zaķa kāzas Drustu Smiltniekos, 1936-08-20,
Drustu pagasts