Jānis Pētersons, [19--],
Rīga
Neatpazīta jauna vīrieša salonfotogrāfija, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Neatpazīta jaunekļa salonfotogrāfija, [19--],
Gulbenes pilsēta