Students J. Kurmis, 1932,
Rīga
Iespējams Roberts Slaidiņš iesvētībās, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Dzērbenes un Drustu draudžu iesvētāmie, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Jānis Pogulis iesvētamā dienā, 1933-04-09,
Drustu pagasts
Rūdolfs Slaidiņš, 1933,
Drustu pagasts
Lubezeres parkā, 1937-05-23,
Ārlavas pagasts
Hermanis un Roberts Slaidiņi , 1938.,
Drustu pagasts
Slaidiņi, [193-?],
Drustu pagasts
Neatpazīta jauna vīrieša portrets, [193-?],
Drustu pagasts
Jauni vīri, [1920?],
Jelgava