Ķeguma dzelzceļa stacija, [193-],
Ķeguma pilsēta
Ķegums, 1939-07,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma hidroelektrostacija, 1940-08,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma hidroelektrostacija, 1939,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma hidroelektrostacija, [194-],
Ķeguma pilsēta
Ķeguma hidroelektrostacija, 1939,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma hidroelektostacija, 1939-09-24,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma ūdenskrātuve, 1957,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma HES būvniecība 1936 - 1938, [193-],
Ķeguma novads
Ķeguma HES būvniecība 1936 - 1938, [193-],
Ķeguma novads
Ķeguma HES būvniecība 1936 - 1938, [193-],
Ķeguma novads
Ķeguma hidroelektrostacijas būve. 1936/37, 1936-1937,
Ķeguma pilsēta
Ķeguma hidroelektrostacija, [193-],
Ķeguma pilsēta