Kandavas vecā pamatskolas ēka, [193-],
Kandavas pilsēta
Kuldīgas - Griķu pagasta pamatskola, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Daudzeses sešklasīgā pamatskola, 1936-05-12,
Daudzeses pagasts
Bukaišu 7 gadīgā skola, [195-],
Bukaišu pagasts
Bukaišu pagasts. Zigrīda Jermakova, [195-],
Bukaišu pagasts
Kuldīgas pagasta pamatskola, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Pārupes (Grāvendāles) pamatskola, 2020,
Viesturu pagasts
Biržu-Bērzgala 6-klasīgā pamatskola, [192-?],
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, [1934?],
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, 1940-1950,
Leimaņu pagasts
Bērzgala pamatskola, 2015-05-17,
Leimaņu pagasts
Volejbols, [19--],
Ābeļu pagasts
Ābeļu pamatskola, 1989,
Ābeļu pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1935. gadā, 1935-03,
Stabulnieku pagasts
Dravnieku pamatskolas skolēni 1930. gadā, 1930-12-28,
Stabulnieku pagasts