Ķīvmeža akmens, 2017-04-08,
Piltenes pagasts
Landzes luterāņu baznīca, 1980,
Piltenes pagasts
Jēkabs Kalnmalis, [193-?],
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale, [198-],
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar bērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale ar mazbērniem, 1986,
Piltenes pagasts
Lūcija Kalnmale, 1986,
Piltenes pagasts