Meļķītāru muldakmens (Upurakmens), 2019-04-27,
Aizkraukles pagasts