Kāzas Alojas pagastā, [193-],
Alojas pagasts
Alojas Veclauros radi un kaimiņi, [193-],
Alojas pagasts