Tālis Lapiņš, [196-?],
Jelgava
Marija Lapiņa, [19--],
Jelgava