Karavīri, 1928,
Rīga
Karavīri, 1928-08-19,
Rīga
Karavīri, 1927,
Rīga
Jauniesaucamie kareivji, 1927,
Madonas pilsēta
Armijā iesauktie, 1932-01-12,
Valkas pilsēta
Muzikālie karavīri, 1911-11-15