Apoļu 1. pakāpes pamatskola, 1927-02-14,
Ķepovas pagasts