Apoļu 1. pakāpes pamatskola, 1927-02-14,
Ķepovas pagasts
Aglonas ģimnāzijas 4b klase, 1938,
Aglonas pagasts