Ādažu novads. Labības novākšana, [19--],
Ādažu novads
Ilzes ezers, [196-],
Taurenes pagasts