Nīkrāces pagasta jauktais koris, 1928,
Nīkrāces pagasts