Ilgas Zommers skolnieka apliecība, 1934-09-01,
Cesvaines pilsēta
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [196-],
Naudītes pagasts
Jānis Sūna, 1943,
Rīga