Valmiera, [193-],
Valmiera
Kuldīga. Velvju tilts pār Ventu, [196-],
Kuldīgas pilsēta
Jelgavas pils parks, [192-],
Jelgava
Valmiera, 1905,
Valmiera
Bauska, [191-],
Bauskas pilsēta
Ainava, 1955-06-05,
Cēsu novads
Makets tiltam pār Mēmeli, [192-],
Bauskas pilsēta
Cēsis. Tilts, [193-],
Cēsu novads
Ekskursanti uz tilta, 1955-06-05
Neatpazītu sieviešu portrets, [193-],
Strenču pilsēta
Ausma Briede, [195-],
Bauskas pilsēta
Tilts, [194-]
Tilts, [194-]
Iespējams, Gaujienas tilts, [194-],
Gaujienas pagasts
Iespējams, Aina Udrass, [194-],
Gaujienas pagasts