"Ķiermeļu" sētas kūts, 2016,
Mazzalves pagasts
Cesvaine. Cesvaines pils, [193-?],
Cesvaines pilsēta