Krāslavas valsts ģimnāzijas skolēnu kopbilde, 1938-12-17,
Krāslavas pilsēta
Krāslavas valsts ģimnāzijas klasesbiedri, 1938-12-17,
Krāslavas pilsēta
Andrejs Lapiņš, 1916,
Valkas pilsēta
Emīls Kalniņš, [19--],
Madonas pilsēta
Pelde Mārupītē, [193-?],
Rīga