Tilts pār Aiviekstes upi Ļaudonā, [192-?],
Ļaudonas pagasts
Ļaudonas pils vieta, [192-],
Ļaudonas pagasts
Aiviekste pie Ļaudonas, [192-],
Ļaudonas pagasts
Tilts pār Aivieksti Lubānā, 2004,
Lubānas pilsēta
Gājēju tilts pār Aivieksti Saikavā, 2004,
Praulienas pagasts
Dzelzceļa tilts pār Aivieksti, [193-],
Aiviekstes pagasts
Aiviekstes tilts pie Ļaudonas, [191-],
Ļaudonas pagasts
Aiviekste pie Ļaudonas, 1933,
Ļaudonas pagasts
Plosts Aiviekstes upē, 1947,
Pļaviņu pilsēta
Koka tilts pār Aivieksti, [193-],
Pļaviņu novads
Aiviekste pie Lubānas, [195-],
Rēzeknes novads
Plosts Aiviekstē Madonas novadā, 1954,
Madonas novads
Aiviekstes krāces pie ietekas Daugavā, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Zviedru skansts, 1963,
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas. Skanstnieku grava, [196-],
Pļaviņu pilsēta
Pļaviņas no Skanstnieku gravas, [196-],
Pļaviņu pilsēta