Stopiņu novads. Būmaņi, [193-],
Stopiņu novads
Stopiņu novads. Būmaņi, [193-],
Stopiņu novads
Lauku ainava, [195-],
Priekules novads
Gustavs Graumanis, [196-?],
Rankas pagasts
Lauku klusums, [193-]
No ganiem, [193-]
Siena laikā, [193-]
Neatpazītas lauku mājas, [192-],
Puzes pagasts