Raipala ezers Veclaicenes pagastā, [193-?],
Veclaicenes pagasts