Veckārķu pils, 1913,
Kārķu pagasts
Veckārķu pils, 1913,
Kārķu pagasts
Veckārķu pils drupas, [1980?],
Kārķu pagasts