Karva. Brūzis, [19--?],
Alsviķu pagasts
Dzelzceļa stacija Karva, [190-],
Alsviķu pagasts
Karva. Jaunās dzirnavas, [193-?],
Alsviķu pagasts
Karvas skola, [193-],
Alūksnes novads