Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Strenču gājēju trošu tilts, [196-?],
Strenču pilsēta
Grupa pie ceļa, [196-?]
Grupa Bīriņu krustojumā, [196-?],
Limbažu novads
Neatpazīta vīrieša salonportrets, [190-?],
Dzērbenes pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Dzērbenes pagasts
Neatpazītas sievietes portrets, [19--],
Drustu pagasts
Neatpazīta vīrieša portrets, [19--],
Drustu pagasts
Māmuliņa, 1927,
Drustu pagasts
Bēres, 1929-01-09,
Drustu pagasts