Striķi. Pagasta skola, [192-],
Zvārdes pagasts
Vijciema pagasta Celīša skola, [192-?],
Vijciema pagasts
Kuldīgas vācu ģimnāzija, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Kuldīgas vācu ģimnāzijas ēkas pamati, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Embūte. Kolāža, [192-],
Embūtes pagasts
Kuldīga, [1897],
Kuldīgas pilsēta
Skrundas skola, [192-],
Skrundas pilsēta
Gaujienas muižas pils, [193-],
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas pils, [193-],
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas pils, [193-],
Gaujienas pagasts
Gaujienas muižas pils, [193-],
Gaujienas pagasts
Dzelzava. Bučauskas draudzes skola, [192-?],
Dzelzavas pagasts
Kalsnava. Draudzes skola, 1930,
Kalsnavas pagasts
Kraukļu pagasts. Gubeņa skola, [193-?],
Cesvaines pagasts
Valdemārpils vidusskola, 1966,
Valdemārpils pilsēta