Krustpils apriņķa skola, [193-],
Jēkabpils
Biržu lauksaimniecības skola, [193-],
Salas pagasts
Saukas lauksaimniecības skola, [193-],
Saukas pagasts
Gaiķu muiža, 2010,
Gaiķu pagasts
Kubalu skola, [191-],
Dundagas pagasts
Kuldīgas - Griķu pagasta pamatskola, [192-],
Kuldīgas pilsēta
Stalīdzēnu Tautskola, 1944-03-27,
Barkavas pagasts
Zaļenieku lauksaimniecības tehnikums, [196-],
Zaļenieku pagasts
Kuldīgas pagasta pamatskola, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [197-],
Naudītes pagasts
Naudītes pagasts. Apguldes arodskola, [196-],
Naudītes pagasts
Jāņa Turkopula bēres , 1939,
Ludzas pilsēta
Apes lauksaimniecības skola, [196-],
Apes pilsēta