Smiltenes ugunsdzēsēji , [192-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes ugunsdzēsēji , [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltenes ugunsdzēsēji , [192-?],
Smiltenes novads
Ludza. Ugunsdzēsēji darbā, [192-?],
Ludzas pilsēta
Bēru gājiens, [193-]
Gostiņi. Ugunsdzēsēju gājiens, [191-],
Pļaviņu pilsēta