Nīkrāces skolas skolnieki, [193-],
Nīkrāces pagasts