Neatpazīta kareive, 1915-1920
Līdumnieku pagasta Astenci. Medības, 1937,
Līdumnieku pagasts