Virvju vīšana Tukuma rūpkombinātā, [195-],
Tukuma pilsēta