Nīkrāces pagasts. Strautmaņu ģimene, [193-],
Nīkrāces pagasts