Vidzemes ainava, [197-]
Vidzemes ainava, [197-]
Vidzemes ainava, [197-]
Vidzeme. Ceļš, [197-]
Vidzemes ainava, [1960]
Krišjānis Eglīte, [19--],
Alojas pagasts