Asūne. Jāzeps Eisaks uz Jolzas ezera, [193-],
Asūnes pagasts
Bēres Latgalē, [197-]
Asūne. Pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni un vecāki ar ziediem, [196-],
Asūnes pagasts
Klasesbiedri, [196-],
Asūnes pagasts
Kurļinovas ciema zēni, [195-],
Asūnes pagasts
Bēres Latgalē, [194-]
Jāzepa Eisaka bēres, [197-],
Asūnes pagasts