Asūne. Pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Asūnes pamatskolas skolēni, [196-],
Asūnes pagasts
Skolēni un skolotāji, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni ar vecākiem pie skolas, [195-],
Asūnes pagasts
Skolēni un vecāki ar ziediem, [196-],
Asūnes pagasts
Klasesbiedri, [196-],
Asūnes pagasts