Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Ņina Merkulova, 1931,
Rīga
Silajāņu ārsta punkts, 1931,
Silajāņu pagasts
Ņina Merkulova, 1932,
Rīga
Ņina Merkulova, 1934,
Rīga
Silajāņu pagasts. Dārza darbos, 1935,
Silajāņu pagasts
Ņina un Pēteris Svikšas, 1935,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1936,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1937