Pēteris Svikša, 1925,
Rēzekne
Pēteris Svikša, 1935,
Rīga
Silajāņu pagasts. Dārza darbos, 1935,
Silajāņu pagasts
Ņina un Pēteris Svikšas, 1935,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1936,
Silajāņu pagasts
Ģimene, 1937
Pēteris Svikša ar dēlu Andreju, 1937,
Silajāņu pagasts
Svikšu ģimene, 1937,
Silajāņu pagasts
Pēteris Svikša ar dēlu Andreju, 1938,
Silajāņu pagasts
Pēteris Svikša ar bērniem, 1940,
Silajāņu pagasts