Skolotājs Ēriks Roštoks, 1944-1945,
Kocēnu pagasts