Tikko izšūtais Valmieras karogs, 1997-10-23,
Saulkrastu pilsēta
Valmieras pilsētas karogs un tā autori, 1997-10-23,
Saulkrastu pilsēta