Tukuma slimnīcas darbinieki, [195-],
Tukuma pilsēta
Helēna Saliņa, [195-],
Tukuma pilsēta