Sabīne lasa grāmatu, 1954,
Rīga
Sabīne lasa grāmatu, 1954,
Rīga