Bruzilu muižas dzīvojamā ēka, [189-],
Kursīšu pagasts
Bruzilu muižas dzīvojamā ēka, 1938,
Kursīšu pagasts
Bruzilu muižas dzīvojamā ēka, 1953,
Kursīšu pagasts
Bruzilu muižas dzīvojamā ēka, 1992,
Kursīšu pagasts
Kursīšu Ministrijas skola, [190-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu 2. pamatskola, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu tautas nams, 1939,
Kursīšu pagasts
Kursīšu aptieka,
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca,
Kursīšu pagasts
Kursīšu biedrības nams,
Kursīšu pagasts
Kursīšu 2. pamatskola, [193-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu patērētāju biedrības ēka, [1927],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu centrs ziemā, [192-],
Kursīšu pagasts
Kursīšu luterāņu baznīca, [1927],
Kursīšu pagasts
Kursīšu muižas dzīvojamā ēka, [192-],
Kursīšu pagasts