Mednieks ar medījumu, [19--],
Mazsalacas novads
Salacas upe vižņu laikā, [193-?],
Mazsalacas novads
Salacas upe pirms saulrieta, [196-],
Mazsalacas novads
Mazsalacas apkaime. Ziemas ceļš, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salacas mežs, [195-],
Mazsalacas novads
Salaca pie Mazsalacas, [192-],
Mazsalacas pagasts
Salaca, [193-],
Mazsalacas novads
Salaca pie Mazsalacas, [192-],
Mazsalacas pagasts
Salaca pie Velna alas, [191-],
Mazsalacas pagasts
Mazsalaca. Salacas krastu ainava, [195-],
Mazsalacas novads