Ventspils. Osta, [191-],
Ventspils
Ventspils. Latviešu biedrība, [19--],
Ventspils
Ventspils, [19--],
Ventspils
Ventspils,
Ventspils
Ventspils,
Ventspils
Ventspils,
Ventspils