Lielstraupes pils vārti, 2010,
Straupes pagasts
Lielstraupes pils vārti, 2010,
Straupes pagasts
Lielstraupes pils vārti, 2010,
Straupes pagasts
Jaungulbenes pils staļļi, 1928,
Jaungulbenes pagasts
Viļa Plūdoņa dzimtas kapu vārti, 2005,
Ceraukstes pagasts
Burtnieku muižas parka vārti, 2008,
Burtnieku pagasts
Burtnieku muižas parka žoga dekors, 2008,
Burtnieku pagasts
Aglonas kapu vārti, 2009,
Aglonas pagasts
Aglonas kapsēta. Kapu vārti, 2009,
Aglonas pagasts
Aglonas bazilika. Vārti, 2009,
Aglonas pagasts
Krimuldas muiža. Laidara vārti, 2010,
Siguldas pilsēta
Valmiermuiža. Vārti, 2008,
Valmieras pagasts
Baznīcas kapsētas mazie vārti, 1929,
Iecavas novads