Annenieku astoņgadīgā skola, 1981-08-04,
Annenieku pagasts