Andreja Upīša krūšutēls, 2001,
Skrīveru novads
Andreja Upīša memoriālmāja, 2001,
Skrīveru novads