Vecpiebalga. Ķieģeļu ceplis, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Andžs Sniedze un Made Sniedze, [195-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalga. Alīne Sniedze ar draudzeni, [191-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas Labdarības biedrības nams, 2010,
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas baznīca, [195-],
Vecpiebalgas pagasts
Ineša ezers Vecpiebalgā, [193-],
Inešu pagasts
Piemineklis Atim Kronvaldam Vecpiebalgas kapos, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Alauksta ezers Vecpiebalgā, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Incēnu kalna panorama. Vecpiebalgā, [193-],
Vecpiebalgas pagasts
Vecpiebalgas draudzes skola pēc 1906. gada, [19--],
Vecpiebalgas pagasts
Kalna Kaibēni Piebalgā, [192-],
Vecpiebalgas pagasts
Marija Grāve no Vecpiebalgas, [191-],
Vecpiebalgas novads
Alvīne Grāve- Žakente no Vecpiebalgas, [191-],
Vecpiebalgas novads
Matīsa Kaudzītes bēres, 1926,
Vecpiebalgas pagasts
Matīsa Kaudzītes kaps, 1926,
Vecpiebalgas pagasts